Aby zamówić Analizę Pierwiastkową Włosów -

postępuj zgodnie z instrukcjami

1.Wybierz Program: pobierz, wydrukuj i uzupełnij ankietę

Ankietę należy wypełnić:

  • czytelnie, drukowanymi literami
  • konieczne jest podanie: Imienia i Nazwiska, numer pesel, wiek, wzrost, wagi oraz podpis pod zgodą na realizację badania.
  • należy podać adres, na który ma zostać wysłany wynik Analizy Pierwiastkowej Włosów - Program Zdrowotny
  • można podać adres e-mail i podpisać się pod nim, żeby otrzymać wersję elektroniczną wyniku

Informacje uzyskane z ankiety o Twoim stanie zdrowia, stosowanej diecie i trybie życia, są dla nas niezbędne do prawidłowej interpretacji wyniku badania i opracowania programu suplementacyjnego.

Gwarantujemy wszystkim pacjentom, że ich dane osobowe są należycie zabezpieczone i gromadzone przez Biomol-med Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji badania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926) oraz dyrektywą unijną 95/46/WE (RODO). Administrator danych osobowych wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który został odpowiednio przeszkolony.

 

3.Zapłać za badanie i wydrukuj lub skseruj      dowód wpłaty

Opłatę za Analizę Pierwiastkową Włosów -

Program Zdrowotny -  wersja elektroniczna = 330 zł. 

                                  -  wersja drukowana     = 345 zł.

należy wpłacić na konto bankowe NZOZ Biomol-Med. 

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko osoby badanej oraz nazwę opłaconej analizy (np. "Opłata za Analizę 12 Pierwiastków")

Konto bankowe NZOZ Biomol-Med:

Adres banku:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Numer konta:

11 1130 1163 0014 7034 6520 0001

Opłatę za Analizę 12 Pierwiastków - 

Program Profilaktyczny w wysokości = 240 zł.
należy wpłacić na konto bankowe NZOZ Biomol-Med. 

4.Wypełnioną ankietę, próbkę włosów
   i dowód wpłaty wyślij do laboratorium 

   NZOZ Biomol-Med

Adres do wysyłki:

NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o.

ul. Huta Jagodnica 41

94-412 Łódź

Analiza próbki włosów i opis wyniku badania trwa do 15 dni roboczych od momentu otrzymania przez NZOZ Biomol-Med kompletu zamówienia, czyli: wypełnionej ankiety, próbki włosów i kopii dowodu wpłaty.

Wynik Analizy Pierwiastkowej Włosów - Program Zdrowotny jest wysyłany w formie papierowej pocztą priorytetową oraz jeśli zaznaczono i podpisano w ankiecie, również na adres e-mail w wersji elektronicznej.

© 2016 Stanisław Poluga | All Rights Reserved.