Urządzenia do uzdatniania wody. I jakie z tym sobie najlepiej radzą?

 

Najbardziej groźne zanieczyszczenia to zanieczyszczenia przemysłowe, zanieczyszczenia ze ścieków, śmietnisk, wysypisk i rolnictwa (nawozy sztuczne). Zanieczyszczona woda w postaci opadów atmosferycznych i odcieki ze składowisk zatruwają wodę w naturalnych zbiornikach podziemnych. Związki chemiczne zawarte w takiej wodzie nie ulegają degradacji w procesie oczyszczania i uzdatniania wody. Co gorsza:  w wodzie pojawiają się śmiertelnie groźne zanieczyszczenia powstałe w następstwie jej uzdatniania: akryloamid, epichlorhydryna, trójhalometany. Pijemy więc nie wodę, ale roztwór związków chemicznych (cynk, ołów, kadm, rtęć, arsen, a przede wszystkim wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia związki chloru).

Fluorki:

występują w sposób naturalny oraz dodawane są podczas uzdatniania wody. Ilość większa niż 2 ppm (2 mg/litr) ma efekty szkodliwe począwszy od dekoloryzowania i uszkadzania zębów (próchnica, którą fluor miał zwalczać – o paradoksie!) aż po uszkodzenia kości i szkieletu powodujące kruchość. Trzeba, abyś wiedział, że stopień wchłaniania fluoru jest większy u ludzi młodych, rosnących. Z biegiem lat pojawią się miejscowe zwapnienia w organizmie objawiające się bólami kręgosłupa, pleców, stawów.

Fluor uszkadza nerki, zmniejsza odporność na infekcje, sprzyja rozwojowi alergii, uszkadza centralny system nerwowy powodując zmęczenie, depresje, nadwrażliwość.

Urządzenia do uzdatniania wody

Wiąże również magnez, więc sprzyja zawałom serca w wyniku skurczów mięśniówki naczyń krwionośnych spowodowanych brakami magnezu . Kumuluje się w łożysku ciężarnych kobiet stanowiąc zagrożenie dla matki i dziecka. Sprzyja powstawaniu wad wrodzonych u narodzonych dzieci.

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy „przefluoryzowani”. Nadmiar fluoru pojawia się w organizmie w wyniku picia wód kranowych, używania past do zębów, picia zbyt dużych ilości herbaty i oczywiście z zanieczyszczeń środowiskowych.

Zajmijmy się teraz innym „metalem śmierci” – kadmem. Kadm niszczy układ krwiotwórczy i nerki. Mangan uszkadza centralny system nerwowy. Nikiel jest głównym alergenem w chorobach kontaktowych skóry (atopowe zapalenie skóry, wypryski kontaktowe) oraz alergii przewodu pokarmowego i płuc.

Czytaj dalej…

Urządzenia do uzdatniania wody

Z kolei ołów we krwi dziecka w ilości 20µg/dl (dwadzieścia milionowych części grama w 1/10 litra) powoduje zaburzenia rozwoju fizycznego i psychicznego, obniżenie ilorazu inteligencji, zaburzenia przewodnictwa nerwowego. U dorosłych te same skutki występują po przekroczeniu stężenia 30µg/dl. Dalszy wzrost zawartości ołowiu w organizmie skutkuje zaburzeniami przemiany wapnia, kurczliwymi bólami brzucha, uszkodzeniem nerek, mózgu, a nawet śmiercią. U dzieci dawka śmiertelna określana jest na około 150µg/dl. Związki ołowiu swobodnie penetrują łożysko matki do organizmu nienarodzonego dziecka powodując nieodwracalne zmiany w jego mózgu. Już zawartość ołowiu w wodzie podczas jej przesyłania rurociągami PCV w ilości 0,008mg/l jest granicznym stężeniem dopuszczalnym ze względu na zagrożenie życia i zdrowia. Obecnie dopuszczalna normatywna zawartość ołowiu w takiej wodzie wynosi 0,05mg/l.

Wielkie niebezpieczeństwo stwarzają siarczany pochodzące z zanieczyszczeń przemysłowych. Związki te zawarte w nadmiernej ilości w wodzie potrafią zniszczyć beton. Czy w takim razie nasze delikatne śluzówki są w stanie wytrzymać niesłuchanie agresywne działanie siarczanów? Osłabione śluzówki – to ułatwienie w rozwoju alergii, a później astmy.

Syntetyczne nieorganiczne związki chemiczne

obecne w wodzie są produkowane przez człowieka i wykorzystywane do wielu celów. Mają silnie negatywne działania na krew, system nerwowy. W większości są rakotwórcze. Woda powinna być całkowicie od nich wolna. W dużych ilościach lub działając w sposób ciągły w dłuższym czasie mogą uszkodzić system nerwowy, system krwionośny, krew, kości i skórę.

W wodzie często występują azotany i azotyny. Szczególnie wrażliwe na zawartość tych związków są niemowlęta. Niska kwasota soku żołądkowego niemowlęcia umożliwia rozwój bakterii, które redukują azotany NO3 do azotynów NO2. Te ostatnie związki reagują z żelazem hemoglobiny krwinek czerwonych tworząc tzw. methemoglobinę. Skutkiem tego jest utrata przez hemoglobinę zdolności transportujących tlen w organizmie. Następuje niedotlenienie organizmu. Przy zablokowaniu 70% hemoglobiny następuje uduszenie niemowlęcia, zaś u  starszych dzieci – występują przewlekłe zatrucia. Dochodzi do obniżonej reakcji na bodźce świetlne i dźwięk, jak również do powstawania guzów w układzie limfatycznym będącym częścią układu odpornościowego.

— W POLSCE OK. 1 MILIONA RODZIN WIEJSKICH

PIJE ZANIECZYSZCZONĄ AZOTANAMI WODĘ.

Miedź i ołów

dostają się do wody zwykle po opuszczeniu stacji uzdatniania. Tak więc ich zawartość powinna być badana w miejscu odbioru wody, tj. w domach i tam usuwana.

Niebezpieczny i silnie rakotwórczy gaz radon obecny w głębinowych ujęciach (zwłaszcza górskich) doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Czy wiesz, że prawie 90% masy każdego  z leków, które przyjmujemy, jest wydalane z organizmu w niezmienionym stanie lub w postaci grup aktywnych metabolitów i trafiają ponownie do wodnego obiegu?

Czy wiesz, że do wody, którą wcześniej lub później wypijesz wprowadza się ponad 10 500 związków chemicznych zawartych w tzw. środkach ochrony osobistej (dezodoranty, płukanki, środki piorące, szampony itp.)?

I  teraz pewnie zaczniemy pomstować na trucicieli – wielkie zakłady przemysłowe. A my sami? Czy nie zanieczyszczamy wody?

Wykonajmy proste obliczenia. Dziennie korzystasz np. 3 razy z ubikacji. Do kanalizacji spływa więc ok. 20-30 litrów zanieczyszczonej wody. Cztery osoby w rodzinie – to ok. 80-120 litrów dziennie (8-12 dziesięciolitrowych wiader) i 2400-3600 litrów miesięcznie (2,4-3,6 m3/mies.). Nie uwzględniliśmy w obliczeniach wody odprowadzanej z kuchni, łazienki (kąpiele, pranie).

 

Urządzenia do uzdatniania wody

Czy wiesz, że w domu:

  • 74% pobieranej wody wykorzystuje się w łazience, na prysznic, mycie zębów i spłukiwanie toalet,
  • 21% zużywamy na pranie i sprzątanie,
  • zaledwie 5% pobieranej wody przeznaczamy na picie i gotowanie,
  • do ugotowania makaronu zużywamy 2,5 litra wody, a do umycia garnka po makaronie – 5 litrów,
  • do wanny wlewamy około 100 – 150 litrów wody,
  • na zmywanie naczyń przeznaczamy zwykle 50 – 150 litrów wody, a na pranie ok. 190 litrów,
  • mycie zębów – to ujście do ścieku przeciętnie 1,5 litra wody (!!!),
  • mycie samochodu może pochłonąć nawet 350 – 400 litrów wody.

Urządzenia do uzdatniania wody:

Dobrze, to co mam w końcu zrobić? Skąd  wziąć  czystą wodę?

Certyfikacja NSF: Najlepszy sposób weryfikacji skuteczności urządzenia do uzdatniania wody eSpring 

Co oznacza zwrot “Certyfikacja NSF International”?

 

Aby uzyskać certyfikat NSF, urządzenia do uzdatniania wody jest testowany nie tylko pod kątem zdolności do wychwytywania zanieczyszczeń. Aby uzyskać certyfikat NSF, urządzenia do uzdatniania wody musi całkowicie spełnić pięć zestawów kryteriów:

1. Wszystkie dane na temat usuwania zanieczyszczeń muszą być prawdziwe.
2. System nie może wprowadzać do wody jakichkolwiek szkodliwych substancji.
3. System musi mieć właściwą konstrukcję.
4. Wszelkie materiały reklamowe, informacyjne oraz oznakowanie produktów musi być zgodne z prawdą.
5. Procesy i materiały produkcyjne muszą być spójne i podlegać corocznym przeglądom.

Urządzenia do uzdatniania wody

Certyfikacja

w każdym z tych obszarów jest dokonywana przez NSF International. Wszystkie systemy certyfikowane jako zgodne z określoną normą NSF są testowane przy użyciu takich samych procedur, w powtarzalnych, kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Jakie normy NSF spełnia urządzenie do uzdatniania wody eSpring?

Zależnie od stosowanych technologii uzdatniania wody oraz poziomu skuteczności, system może spełniać jeden lub więcej norm NSF. Urządzenie do uzdatniania wody eSpring™ spełnia następujące normy potwierdzone certyfikatem.

Norma 42 potwierdza, że system poprawia smak, zapach i przejrzystość wody. Nie ocenia ona zdolności systemu do redukowania szkodliwych zanieczyszczeń. Wiele systemów spełnia tą normę.
Norma 53 jest dużo bardziej skomplikowana; aby ją spełnić, system musi rzeczywiście redukować zanieczyszczenia mające wpływ na zdrowie. Na podstawie normy 53, NSF International potwierdziła, że urządzenie do uzdatniania wody eSpring redukuje więcej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, niż jakikolwiek inny testowany przez tą organizację system oparty na filtrze węglowym / lampie UV.
Norma 55 odnosi się tylko do systemów używających lampy UV do niszczenia bakterii znajdujących się w wodzie. Byliśmy pierwszym producentem, którego system został certyfikowany jako zgodny z tą normą.

Gdy więc dochodzi do oceny skuteczności uzdatniania wody, można zaufać najbardziej szanowanemu i akceptowanemu w świecie źródłu. NSF International. Odkryjesz wtedy, że urządzenia do uzdatniania wody eSpring zapewnia najwyższą i w pełni potwierdzoną skuteczność.

Dzięki nowym, opatentowanych technologiom, nowe urządzenie do uzdatniania wody eSpring™ zapewnia większy stopień usuwania zanieczyszczeń, większą wygodę i zwiększoną wydajność – wykazując największą skuteczność ze wszystkich systemów.

 

Usuwa więcej zanieczyszczeń z większej ilości wody

Sercem każdego urządzenia do uzdatniania wody jest filtr. Jak w poprzednich urządzeniach do uzdatniania wody eSpring, w nowej konstrukcji zastosowano opatentowaną prasowaną wkładkę węglową / filtr UV – co przez czołowych ekspertów jest uznawane za najlepszą technologię dla domowego urządzenia do uzdatniania wody. Przyjmując to sprawdzone podejście za punkt startu, inżynierowie eSpring przeprojektowali filtr, zwiększając jego wydajność i zdolność wychwytywania większej ilości zanieczyszczeń.

W wyniku tego powstał filtr tak innowacyjny, że jest objęty siedmioma patentami. Usuwa ponad 140 różnych rodzajów zanieczyszczeń, wychwytując cząstki 300-krotnie mniejsze od średnicy ludzkiego włosa. NSF International, czołowy światowy niezależny autorytet w dziedzinie systemów uzdatniania wody, potwierdził, że ten nowy wkład węglowy usuwa więcej zanieczyszczeń potencjalnie szkodliwych, niż jakikolwiek inny system oparty na filtrze węglowym. 

Skuteczna ochrona przed bakteriami i wirusami.

Urządzenia do uzdatniania wody eSpring używa światła ultrafioletowego do niszczenia organizmów znajdujących się w wodzie, takich jak bakterie i wirusy. Technika ta jest bardzo skuteczna i prowadzi do zniszczenia ponad 99,99% organizmów, które mogą być obecne w wodzie. Tak więc urządzenia do uzdatniania wody eSpring najnowszej generacji skoncentrowaliśmy się na innych aspektach systemu UV.

W nowym systemie UV elektroniczne układy scalone umożliwiają pracę lampie UV tylko wtedy, gdy  woda przepływa, przez co system jest bardziej niezawodny. Gwarantuje to także, że woda wypływająca z systemu będzie zimna, nawet po długim czasie bezczynności urządzenia. Wodoszczelna obudowa kwarcowa chroni lampę UV, dodatkowo podnosząc niezawodność. Konstrukcja systemu UV jest opatentowana – został on w pełni przetestowany przez niezależną organizację pod kątem skuteczności mikrobiologicznej.

Tymczasem 🙂

Urządzenia do uzdatniania wody

 

 

 

 

Fragmenty książki z cyklu  „Sekrety wody” urządzenia do uzdatniania wody
Autor: Janusz Dąbrowski

 

Urządzenia do uzdatniania wody

Urzadzenia do uzdatniania wody

Stanisław Poluga

Cześć! Nazywam się Stanisław Poluga. Kiedy po latach zdecydowałem się na rozpoczęcie przygody z marketingiem internetowym, zrozumiałem, że tym co daje mi najwięcej satysfakcji jest pomaganie innym. W ciągu kilku miesięcy zbudowałem swoją osobistą markę, przez co, to coraz więcej poznaję nowych partnerów, którzy chcą się przyłączyć i zacząć swoją przygodę z e – marketingiem. Działam też w większym zespole, poprowadziłem pierwsze szkolenia z obsługi narzędzi Internetowych. Bardzo mnie to wciągnęło. Postanowiłem, że wszystkie swoje działania biznesowe, które budowałem przez lata w realu, przenieść i zabrać się za działalność w sieci oraz spróbuję ułatwić życie tysiącom ludzi, którzy na co dzień mają cele i problemy podobne do moich – chcą nie tylko dobrze zarabiać, ale także rozwijać się i cieszyć tym co robią.

Komentarze

komentarze

[index]
[index]
[index]
[index]