Złoto inwestycyjne:

Inteligencja finansowa – co to takiego jest?
Mam nadzieję, że nie narażę się nikomu, mówiąc, że jest to umiejętność liczenia- zarówno liczenia na liczbach, jak i liczenia na siebie. Nie mam przy tym na myśli wykonywania jakichś skomplikowanych wyliczeń z zakresu matematyki wyższej. Chodzi raczej o zatrzymanie się na chwilę przy konkretnym produkcie finansowym. Zastanowienie się nad jego cechami i wyliczenie wszystkich kosztów, zysków i korzyści, jakie będziemy z niego mieć.

Za własne błędy trzeba płacić

Frazesem jest stwierdzenie, że za własne błędy trzeba płacić. Prawda ta dotyczy również błędów wynikających z naszej nieświadomości, czy nieznajomości jakiegoś zagadnienia. Z pewnością jedną z najbardziej bolesnych i zapadających w pamięć „kar” za brak wystarczającej wiedzy jest kara finansowa. Dlatego też na pytanie „po co mi inteligencja finansowa” odpowiadam: bo uchroni Cię ona przed niekiedy naprawdę dużymi stratami finansowymi.

Umiesz liczyć – licz na siebie

Jak już pisałem wcześniej, inteligencja finansowa, to umiejętność liczenia, także na siebie. Mam tutaj na myśli uwzględnianie w swoich decyzjach finansowych nie tylko samych wyliczeń, ale również sytuacji w jakiej się znajdujemy. Ale z drugiej strony – inteligencja finansowa to również pomnażanie tego, co mamy – nawet niewielkich sum. A wtedy będziemy umieli się zająć i tymi poważnymi, generując odpowiednio duże zyski.

 

Złoto inwestycyjne:

Inteligencja finansowa – co to takiego jest?
Mam nadzieję, że nie narażę się nikomu, mówiąc, że jest to umiejętność liczenia- zarówno liczenia na liczbach, jak i liczenia na siebie. Nie mam przy tym na myśli wykonywania jakichś skomplikowanych wyliczeń z zakresu matematyki wyższej. Chodzi raczej o zatrzymanie się na chwilę przy konkretnym produkcie finansowym. Zastanowienie się nad jego cechami i wyliczenie wszystkich kosztów, zysków i korzyści, jakie będziemy z niego mieć.

Za własne błędy trzeba płacić

Frazesem jest stwierdzenie, że za własne błędy trzeba płacić. Prawda ta dotyczy również błędów wynikających z naszej nieświadomości, czy nieznajomości jakiegoś zagadnienia. Z pewnością jedną z najbardziej bolesnych i zapadających w pamięć „kar” za brak wystarczającej wiedzy jest kara finansowa. Dlatego też na pytanie „po co mi inteligencja finansowa” odpowiadam: bo uchroni Cię ona przed niekiedy naprawdę dużymi stratami finansowymi.

Umiesz liczyć – licz na siebie

Jak już pisałem wcześniej, inteligencja finansowa, to umiejętność liczenia, także na siebie. Mam tutaj na myśli uwzględnianie w swoich decyzjach finansowych nie tylko samych wyliczeń, ale również sytuacji w jakiej się znajdujemy. Ale z drugiej strony – inteligencja finansowa to również pomnażanie tego, co mamy – nawet niewielkich sum. A wtedy będziemy umieli się zająć i tymi poważnymi, generując odpowiednio duże zyski.

 

Droga na skróty

Jeżeli jednak mówiąc o finansach, zamierzamy postępować logicznie i inteligentnie, takie drogi na „skróty” nie powinny nas interesować. Idźmy swoją drogą, nie zajmując się zbytnio tym, co mówią i robią inni. Ponieważ to my wiemy, co jest dla nas najlepsze i na jakie działania, czy zaniechania możemy sobie pozwolić.

Wyróżnij się z tłumu

Z pewnością każdy człowiek chciałby być postrzegany jako osoba wyróżniająca się z tłumu. Powinniśmy więc postępować zgodnie z powiedzeniem: jeżeli nie chcesz mieć tego, co mają wszyscy, musisz myśleć i działać inaczej niż wszyscy.
Moim zdaniem, wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli dla mnie ważne jest podjęcie takiej a nie innej decyzji, to jest to z mojego punktu widzenia sensowne i słuszne, nawet jeśli wszystkim wkoło wydaje się to błędem.
Może czasami warto zastanowić się, zanim zrobimy cokolwiek i z góry zaakceptujemy głos tzw. opinii publicznej. Bardzo często skutki takich nagłych, nieprzemyślanych i nie popartych żadnymi racjonalnymi argumentami decyzji, możemy odczuć bardzo boleśnie, również w sferze naszych finansów.

Zacznijmy od tego, że zawsze masz wybór

Możesz zdecydować, że ten temat w ogóle cię nie interesuje i godzisz się na przyjęcie od życia tego, co ci ono przyniesie. Możesz również dokonać wyboru między bezpieczeństwem a wolnością. Moim zdaniem takiego wyboru dokonuje każdy człowiek, z tą jedynie różnicą, że albo robi to świadomie, albo nieświadomie.
Nie ulega wątpliwości, że każdy chce być zdrowy, bogaty i szczęśliwy. Każdy również inaczej definiuje te pojęcia. Jakże często jest przecież tak, że to, co dla nas jest bardzo cenne, dla innych nie przedstawia żadnej wartości.
Nie ulega również wątpliwości, że każdy z nas dokonując wyboru, o którym mówimy, liczyć się powinien z ceną, jaką za swoją decyzję zapłaci.

Droga na skróty

Jeżeli jednak mówiąc o finansach, zamierzamy postępować logicznie i inteligentnie, takie drogi na „skróty” nie powinny nas interesować. Idźmy swoją drogą, nie zajmując się zbytnio tym, co mówią i robią inni. Ponieważ to my wiemy, co jest dla nas najlepsze i na jakie działania, czy zaniechania możemy sobie pozwolić.

Wyróżnij się z tłumu

Z pewnością każdy człowiek chciałby być postrzegany jako osoba wyróżniająca się z tłumu. Powinniśmy więc postępować zgodnie z powiedzeniem: jeżeli nie chcesz mieć tego, co mają wszyscy, musisz myśleć i działać inaczej niż wszyscy.
Moim zdaniem, wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli dla mnie ważne jest podjęcie takiej a nie innej decyzji, to jest to z mojego punktu widzenia sensowne i słuszne, nawet jeśli wszystkim wkoło wydaje się to błędem.
Może czasami warto zastanowić się, zanim zrobimy cokolwiek i z góry zaakceptujemy głos tzw. opinii publicznej. Bardzo często skutki takich nagłych, nieprzemyślanych i nie popartych żadnymi racjonalnymi argumentami decyzji, możemy odczuć bardzo boleśnie, również w sferze naszych finansów.

Zacznijmy od tego, że zawsze masz wybór

Możesz zdecydować, że ten temat w ogóle cię nie interesuje i godzisz się na przyjęcie od życia tego, co ci ono przyniesie. Możesz również dokonać wyboru między bezpieczeństwem a wolnością. Moim zdaniem takiego wyboru dokonuje każdy człowiek, z tą jedynie różnicą, że albo robi to świadomie, albo nieświadomie.
Nie ulega wątpliwości, że każdy chce być zdrowy, bogaty i szczęśliwy. Każdy również inaczej definiuje te pojęcia. Jakże często jest przecież tak, że to, co dla nas jest bardzo cenne, dla innych nie przedstawia żadnej wartości.
Nie ulega również wątpliwości, że każdy z nas dokonując wyboru, o którym mówimy, liczyć się powinien z ceną, jaką za swoją decyzję zapłaci.

” Finansowa wolność – Konieczność czy zbędny luksus?”

Definicje inteligencji finansowej są rozmaite. Moim zdaniem, inteligencja finansowa oznacza również posiadanie własnych poglądów na sytuację finansową, zwłaszcza dotyczącą nas samych. A w zasadzie nie tyle samo ich posiadanie, co korzystanie z nich w codziennym życiu. Często oznacza to konieczność podejmowania decyzji niepopularnych, postępowania „pod prąd” i wbrew powszechnemu poczuciu logiki, czy sensu. Pomimo wysiłku i problemów, które niekiedy wiążą się z takim zachowaniem. Podejście to jest jednak dla nas znacznie korzystniejsze, niż bezmyślne powtarzanie tego, co mówią „wszyscy”. Może jest tak dlatego, że tak jest wygodniej i nie narażamy się na „śmieszność” mając inne zdanie niż wszyscy wkoło? Tylko, czy jest to na pewno dobre z punktu widzenia naszych finansów?

Pieniądze i praca – a zarabianie pieniędzy

Kolejnym przykładem postępowania zgodnego z poglądami większości, lecz niekoniecznie dla nas korzystnego, jest temat zarabiania pieniędzy. Pamiętam, jak kilka lat temu niemal wszyscy moi znajomi pukali się w czoło, kiedy mówiłem im, że zajmuję się marketingiem sieciowym i proponowałem im współpracę. Mówili, że to jest „strata czasu i naciąganie innych”.
Równie często spotykałem się ze współczuciem, że chce mi się pracować popołudniami, skoro można w tym czasie pooglądać telewizję, czy poleżeć na wersalce. Podobnie ma się sprawa ze szkoleniami. Są osoby, które starają się regularnie inwestować we własny rozwój i jest większość, dla których jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Jedna nieprzemyślana decyzja

Bardzo często skutki podjętych przez nas decyzji, które oparte były na opiniach i poglądach tzw. większości, są odczuwane przez kilka lub kilkanaście następnych lat. Tak jest choćby z wyborem pracy, czy studiów, bez uwzględnienia naszych uzdolnień, zainteresowań czy predyspozycji. A wszystko to spowodowane zostało jedną nieprzemyślaną decyzją, podpowiedzią znajomych lub „ogólnie panującymi poglądami”.

Sami decydujmy o sobie

Życie „pod prąd” oznacza także konieczność stawiania sobie wyższych wymagań niż te, z którymi chce się zmierzyć większość naszych znajomych. Oczywistym jest, że pójście po najmniejszej linii oporu jest najprostszym i najczęstszym sposobem postępowania, z jakim możemy się spotkać na co dzień. Nie wymagającym jednocześnie zbyt wielkiej wiedzy i wysiłku.

” Finansowa wolność – Konieczność czy zbędny luksus?”

Definicje inteligencji finansowej są rozmaite. Moim zdaniem, inteligencja finansowa oznacza również posiadanie własnych poglądów na sytuację finansową, zwłaszcza dotyczącą nas samych. A w zasadzie nie tyle samo ich posiadanie, co korzystanie z nich w codziennym życiu. Często oznacza to konieczność podejmowania decyzji niepopularnych, postępowania „pod prąd” i wbrew powszechnemu poczuciu logiki, czy sensu. Pomimo wysiłku i problemów, które niekiedy wiążą się z takim zachowaniem. Podejście to jest jednak dla nas znacznie korzystniejsze, niż bezmyślne powtarzanie tego, co mówią „wszyscy”. Może jest tak dlatego, że tak jest wygodniej i nie narażamy się na „śmieszność” mając inne zdanie niż wszyscy wkoło? Tylko, czy jest to na pewno dobre z punktu widzenia naszych finansów?

Pieniądze i praca – a zarabianie pieniędzy

Kolejnym przykładem postępowania zgodnego z poglądami większości, lecz niekoniecznie dla nas korzystnego, jest temat zarabiania pieniędzy. Pamiętam, jak kilka lat temu niemal wszyscy moi znajomi pukali się w czoło, kiedy mówiłem im, że zajmuję się marketingiem sieciowym i proponowałem im współpracę. Mówili, że to jest „strata czasu i naciąganie innych”.
Równie często spotykałem się ze współczuciem, że chce mi się pracować popołudniami, skoro można w tym czasie pooglądać telewizję, czy poleżeć na wersalce. Podobnie ma się sprawa ze szkoleniami. Są osoby, które starają się regularnie inwestować we własny rozwój i jest większość, dla których jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Jedna nieprzemyślana decyzja

Bardzo często skutki podjętych przez nas decyzji, które oparte były na opiniach i poglądach tzw. większości, są odczuwane przez kilka lub kilkanaście następnych lat. Tak jest choćby z wyborem pracy, czy studiów, bez uwzględnienia naszych uzdolnień, zainteresowań czy predyspozycji. A wszystko to spowodowane zostało jedną nieprzemyślaną decyzją, podpowiedzią znajomych lub „ogólnie panującymi poglądami”.

Sami decydujmy o sobie

Życie „pod prąd” oznacza także konieczność stawiania sobie wyższych wymagań niż te, z którymi chce się zmierzyć większość naszych znajomych. Oczywistym jest, że pójście po najmniejszej linii oporu jest najprostszym i najczęstszym sposobem postępowania, z jakim możemy się spotkać na co dzień. Nie wymagającym jednocześnie zbyt wielkiej wiedzy i wysiłku.

A zapłaci zawsze

Jeśli więc chcesz czuć się bezpiecznie, nie podejmować żadnego ryzyka, liczyć na innych, wierzyć, że wszystko jakoś się ułoży, to nie musisz tak naprawdę podejmować żadnych działań.

A zapłaci zawsze

Jeśli więc chcesz czuć się bezpiecznie, nie podejmować żadnego ryzyka, liczyć na innych, wierzyć, że wszystko jakoś się ułoży, to nie musisz tak naprawdę podejmować żadnych działań.

Dlaczego złoto inwestycyjne?

Złoto inwestycyjne jest produktem stale pożądanym. Jej naturalne złoża są ograniczone, ale zakres zastosowania jest bardzo szeroki. Na przykład, może on być stosowany w medycynie, produkcji chemicznej, biżuterii, zegarków, przemysłu energetyki, nanotechnologii, lotnictwa, przemysłu kosmicznego, czy gospodarki. Ponadto kraje kupują złoto, aby zwiększyć swoje rezerwy, chronić gospodarkę przed inflacją i stabilizacji kursów walutowych. Z drugiej strony, ludzie pragną uzyskania złota w celu osiągnięcia osobistej niezależności finansowej.

Możliwości biznesowe?złoto inwestycyjne

Zdobycie złota oznacza natychmiastową ochronę przed dzisiejszymi trudnościami ekonomicznymi. Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o złoto, zakłada możliwość osiągnięcia niezależności finansowej, nie wspominając o poprawę jakości życia. Ponad 2 miliony ludzi już rozpoczęło działalność w złocie z Global InterGold, który zabezpiecza im stabilną przyszłość. Nadszedł czas, aby skorzystać ze złota.

Standardowy zakup złoto inwestycyjne:

Można kupić z poziomu inwestycyjnych sztabek złota na rzecz ochrony i przyrostu osobistego kapitału. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na stronie  i złożyć zamówienie. Cena zestawu sztabek złota jest wys.7000 euro. Płacąc od 5% do 15% ceny.
Możesz stworzyć swój własny biznes, polecając sklep internetowy. Klient może chronić zakupione sztabki złota w poświadczonym depozycie. Zamówić nową dostawę lub sprzedać je z powrotem do sklepu internetowego przy obecnej cenie kupna i dostać swoje pieniądze z powrotem.

Global InterGold jest Twoją szansą, aby zarobić prawdziwe pieniądze! Złoto inwestycyjne.

Tego życzę i Tobie drogi czytelniku.

Zloto inwestycyjne

 

 

 

Zloto inwestycyjne

 

Dlaczego złoto inwestycyjne?

Złoto inwestycyjne jest produktem stale pożądanym. Jej naturalne złoża są ograniczone, ale zakres zastosowania jest bardzo szeroki. Na przykład, może on być stosowany w medycynie, produkcji chemicznej, biżuterii, zegarków, przemysłu energetyki, nanotechnologii, lotnictwa, przemysłu kosmicznego, czy gospodarki. Ponadto kraje kupują złoto, aby zwiększyć swoje rezerwy, chronić gospodarkę przed inflacją i stabilizacji kursów walutowych. Z drugiej strony, ludzie pragną uzyskania złota w celu osiągnięcia osobistej niezależności finansowej.

Możliwości biznesowe?złoto inwestycyjne

Zdobycie złota oznacza natychmiastową ochronę przed dzisiejszymi trudnościami ekonomicznymi. Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o złoto, zakłada możliwość osiągnięcia niezależności finansowej, nie wspominając o poprawę jakości życia. Ponad 2 miliony ludzi już rozpoczęło działalność w złocie z Global InterGold, który zabezpiecza im stabilną przyszłość. Nadszedł czas, aby skorzystać ze złota.

Standardowy zakup złoto inwestycyjne:

Można kupić z poziomu inwestycyjnych sztabek złota na rzecz ochrony i przyrostu osobistego kapitału. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na stronie  i złożyć zamówienie. Cena zestawu sztabek złota jest wys.7000 euro. Płacąc od 5% do 15% ceny.
Możesz stworzyć swój własny biznes, polecając sklep internetowy. Klient może chronić zakupione sztabki złota w poświadczonym depozycie. Zamówić nową dostawę lub sprzedać je z powrotem do sklepu internetowego przy obecnej cenie kupna i dostać swoje pieniądze z powrotem.

Global InterGold jest Twoją szansą, aby zarobić prawdziwe pieniądze! Złoto inwestycyjne.

Tego życzę i Tobie drogi czytelniku.

Zloto inwestycyjne

 

 

 

Zloto inwestycyjne

 

 

 

Inne ciekawe wpisy:

  1. Kupować złoto, jak uzyskać zysk
  2. Sztabki złota – chcesz kupić? Jest sposób.
  3. W jaki sposób uzyskać 1 kg złota?
  4. Sztabki inwestycyjne – Dla zwykłych ludzi
  5.  Złote sztabki – sposoby zabezpieczenia finansowego

 

PPS: Wiesz, że jestem olbrzymie wdzięczny za każdy komentarz,
każdą łapkę w górę, a na widok udostępnienia
to już w ogóle szaleję z radości?
Wiesz, prawda?
🙂

 

 

Inne ciekawe wpisy:

  1. Kupować złoto, jak uzyskać zysk
  2. Sztabki złota – chcesz kupić? Jest sposób.
  3. W jaki sposób uzyskać 1 kg złota?
  4. Sztabki inwestycyjne – Dla zwykłych ludzi
  5.  Złote sztabki – sposoby zabezpieczenia finansowego

 

PPS: Wiesz, że jestem olbrzymie wdzięczny za każdy komentarz,
każdą łapkę w górę, a na widok udostępnienia
to już w ogóle szaleję z radości?
Wiesz, prawda?
🙂

Stanisław Poluga

Cześć! Nazywam się Stanisław Poluga. Kiedy po latach zdecydowałem się na rozpoczęcie przygody z marketingiem internetowym, zrozumiałem, że tym co daje mi najwięcej satysfakcji jest pomaganie innym. W ciągu kilku miesięcy zbudowałem swoją osobistą markę, przez co, to coraz więcej poznaję nowych partnerów, którzy chcą się przyłączyć i zacząć swoją przygodę z e – marketingiem. Działam też w większym zespole, poprowadziłem pierwsze szkolenia z obsługi narzędzi Internetowych. Bardzo mnie to wciągnęło. Postanowiłem, że wszystkie swoje działania biznesowe, które budowałem przez lata w realu, przenieść i zabrać się za działalność w sieci oraz spróbuję ułatwić życie tysiącom ludzi, którzy na co dzień mają cele i problemy podobne do moich – chcą nie tylko dobrze zarabiać, ale także rozwijać się i cieszyć tym co robią.

Komentarze

komentarze

[index]
[index]
[index]
[index]